Tag Archives: Barangay Dalirig

Pinakadakong Local Income Naangkon sa Dalirig

Gikan sa ika-walo nga adunay pinakadakong local income sa 22 sa barangay sa tuig 2015, nag-una na sa tuig 2016 ang barangay Dalirig sa local income nga mikabat sa dul-an P1.5 million gikan sa kapin kwatro-sientos mil (P440,000) lamang sa 2015. Tungod niini, gikan sa 84.41% nga IRA (Internal Revenue Allotment) dependency rate sa Dalirig miubos kini ngadto sa 65.54% sa tuig 2016. Sa dokumento nga nakuha gikan sa Municipal Accounting Office, nahimutang sa nag-unang lima ka barangay nga adunay pinakadagkong kita gikan sa lokal nga tinubdan ang Dalirig, Agusan Canyon, Alae, Lingi-on ug Maluko.

Matud pa ni Kapitan Floramae Penaso  sa barangay Dalirig, ang pagsaka sa ilang lokal income tungod sa mga bag-ong patigayon nga misulod sa ilang barangay, pagkugi sa pagkolekta ug pagplastar sa mga angay gastuhan sa barangay. Mikabat sa kapin utso punto utso milyones ka pesos (P8.8M+) ang kinatibuk-ang lokal income sa 22 ka barangay sa tuig 2016. Miangat kini og halos usa ka milyon kon ikumpara sa 2015.

Nag-una gihapon nga adunay labing dakong IRA ang barangay Damilag nga gikan sa dul-an sais punto tres  milyones (P6.3M) nga IRA sa 2015 sa tuig 2016 nakaangkon og sais punto nuybe milyones (P6.M) nga IRA. Pinakagamay ang IRA sa Minsuro nga mikabat lamang sa uno punto tres milyones (P1.3M).